Aandacht voor afscheid

De Kosten

De kosten voor deze dienstverlening bedragen 325,- Euro, inclusief BTW. Deze vergoeding behelst het voorbereidend gesprek, het schrijven als ook het houden van de toespraak. Sommige uitvaartverzekeraars vergoeden deze kosten. De reiskosten zijn niet inbegrepen. Vergoeding hiervan vindt plaats op basis van gemaakte kosten.

Werkgebied

Enschede en omgeving.