Aandacht voor afscheid

Werkwijze

Teneinde een toespraak op deze manier te kunnen maken, wordt een gesprek gevoerd met de nabestaanden. In dit gesprek staan het leven van de overledene en de gevoelens en herinneringen van de nabestaanden centraal. De spreker maakt aan de hand van dit gesprek de toespraak, die, na deze besproken te hebben met de nabestaanden, gehouden zal worden tijdens de uitvaartplechtigheid.

Een gesprek bij leven behoort ook tot de mogelijkheden. Wanneer iemand  tijdens zijn of haar leven de behoefte voelt zelf invulling te geven aan de inhoud van de toespraak, kan hieraan door de Uitspraak invulling worden gegeven.