Aandacht voor afscheid

De Uitspraak

De Uitspraak verzorgt de toespraak, die gehouden zal worden bij de uitvaart, voor een ieder die hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste woorden en daarvoor geen beroep wil doen op een predikant, priester of andere geestelijke. De toespraak is bedoeld als eerbetoon aan de overledene. Het leven van de overledene zal de basis van de toespraak zijn, alsook de rol die anderen in dit leven speelden. De gedachten en gevoelens van de nabestaanden zullen in de toespraak verwoord worden.

Desgewenst kan de toespraak ook in het Duits gehouden worden.

Persoonlijke gegevens Ada M. Steenhuis

Na muziek gestudeerd te hebben, ben ik jarenlang als verpleegkundige werkzaam geweest in zowel binnen- als buitenland. In 1994 kwam ik met het “spreken  bij uitvaarten” in aanraking. Ik ben me gaan verdiepen in de vele facetten, die dit werk behelzen. Heb veel gelezen, nagedacht over zaken als leven en dood. Vanaf 1995 spreek ik bij uitvaarten. Ik heb inmiddels met heel veel mensen gesproken die een dode te betreuren hebben en keer op keer ervaar ik hoe verschillend mensen zijn en hoe verschillend hun invalshoek is over menselijke betrekkingen en gedachten over leven en dood. Iedere toespraak is anders, doordat de mensen met wie ik spreek zo verschillend zijn en het leven van hun dierbare waarover gesproken wordt uniek is.